Home

Van U wil ik zingen


van-u-wil-ik-zingenEen programma met veel geestelijke liederen, maar ook met een Overdenking, een item over Geheime Gelovigen, een bijdrage van Corrie ten Boom, gedichten, een verhaal, enz. De Overdenkingen worden verzorgd door een vertegenwoordiger van een der kerken of geloofsgemeenschappen in de Gemeente Aalten