Home

In gesprek


in-gesprekDe ene week is In gesprek politieke discussie over actuele informatie waar de gemeenteraad zich bezig houdt.

De andere week is het maatschappelijke discussie.

Met een aantal goed ingevoerde mensen goede gesprekken over wat er speelt in de Aaltense gemeenschap. Sporthallen, een zwembad, scholen, bouwprojecten, dorpsvernieuwing. Allemaal onderwerpen die iedereen kent, waar iedereen een mening over heeft en die ook iedereen raakt. In gesprek gaat door op de achtergronden van deze onderwerpen. Zorg dat je weet waar je over meepraat.