Home
  • Home
  • Cultuur
  • Boeren, burgers en buitenlui op Open Monumentendag 9 & 10 september

Boeren, burgers en buitenlui op Open Monumentendag 9 & 10 september

Cultuur


Op 9 en 10 september staat de gemeente Aalten in het teken van Open Monumentendag. Monumentale panden openen hun deuren en zijn in de meeste gevallen gratis te bezoeken. Op zaterdag 9 september 2017 vindt de opening plaats van de Open Monumentendag 2017. Het landelijke thema van 2017 is ‘Boeren, burgers, buitenlui’. Daarmee ligt bij deze 31ste editie van het landelijke evenement de nadruk op mensen en hun onderlinge economische en culturele relaties.Thema boeren, burgers en buitenlui Het thema verbindt stadsbewoners, boeren en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met het heden. ‘Boeren, burgers en buitenlui’, dat was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok.Het thema wijst op hun onderlinge relaties en is verbonden met talloze gebouwen, monumenten en andere objecten.De gemeente Aalten heeft een rijke plattelandscultuur. Er is nog veel terug te zien van het boerenleven: eeuwenoude scholtengoederen, boerderijen en molens. Oude tradities worden in ere gehouden, zoals brood bakken in traditionele bakovens. Maar ook de taal, het Achterhoeks dialect is goed bewaard gebleven. Tijdens de opening van Open Monumentendag op 9 september is er een tiental zelfgeschreven gedichten in het dialect te bewonderen. Binnen het thema boeren,burgers en buitenlui zijn er o.a. onderstaande activiteiten georganiseerd die bezocht kunnen worden:
Gedichtenwedstrijd- en expositie

De deel van boerderij Eppink is het decor voor de zelfgeschreven gedichten in het dialect afkomstig van de gedichtenwedstrijd, waarbij eenieder zijn zelfgeschreven gedicht over de gemeente Aalten,haar kernen en/of buitengebied in het Achterhoeks dialect kon insturen. Tijdens de opening op 9 september worden de winnaars van deze wedstrijd bekend gemaakt. Zowel op 9 als op 10 september kan de expositie op Landgoed Eppink aan de Romienendiek 4 in Aalten, bezocht worden.
Foto-expositie oude boerderijen Aalten
In de Freriksschuure van de Aaltense Musea is een fotocollectie van Aaltense boerderijen te bekijken.Tevens zijn is er tussen de boeren gebruiksvoorwerpen in de Freriksschuure de oorsprong terug te vinden van vele spreekwoorden en gezegden. De foto-expositie is op 9 en 10 september van 10-17.00 uur te bezichtigen. Ook is er een expositie over linnengoed te bekijken.
Broodbakken op grootmoeders wijze
Er is vrijwel geen boerengezin dat nog zelf brood bakt, maar vroeger was dit de normale gang van zaken. Bij veel boerderijen stond een bakoven waarmee het hele gezin of zelfs de buurt mee van brood werd voorzien. Stichting Bewaar ‘t Olde zet zich in voor de restauratie en het weer in gebruik nemen van historische bakovens. Broodballen op grootmoeders wijze kan in één van de gerestaureerde historische takkenbos- of houtovens. Tijdens Open Monumentendag kan men bij een drietal van deze traditionele bakovens de bakactiviteit van begin tot eind bijwonen.


, ,