Home

AD’69 houdt jaarlijkse verloting

Regio Sport


Net zoals ieder jaar staat bij AD’69 augustus/september weer de jaarlijkse verloting op stapel. Dit jaar is de start op maandag 21 augustus en dan verder gedurende een gedeelte van de maand september.De loten worden aan de man gebracht door de vele vrijwilligers van AD’69 uit de vrijwilligerspoule, die AD’69 rijk is en natuurlijk de seniorenvoetballers, junioren en de D pupillen van AD’69. Bij de junioren is de begeleiding van de leiders en trainers zeer belangrijk. Bekeken wordt of de jongere pupillen (E en F-jes) samen met eventueel hun ouders ook nog in bepaalde wijken de loten kunnen slijten.De nieuwe verlotingscommissie (een onderdeel van het jubileumcomité) is inmiddels bezig een ieder van de hierboven vermelde teams van AD’69 over de op handen zijnde verloting in te lichten. De oud commissieleden van de verloting van AD’69 zullen hen waar mogelijk nog ondersteunen .Er worden weer 5000 loten door deze leden en vrijwilligers verkocht. De prijs is weer als vanouds 1 euro per lot. Natuurlijk is er weer een fantastisch hoofdprijs ter waarde van ongeveer 500 euro (tuinset) en zijn er weer vele andere prijzen te winnen.

,